Välkommen till Advokatbyrån Kronvall Skoglund Wachenfeldt

Vi är en humanjuridisk advokatbyrå vilket innebär att vi hjälper privatpersoner med olika rättsliga frågor.

Det är inte ovanligt att någon gång i livet råka ut för svårigheter av ett juridiskt slag, som exempelvis att bli utsatt eller misstänkt för brott eller hamna i tvist i samband med skilsmässa. Vi har bred kompetens och stort engagemang för att hjälpa dig att möta dessa svårigheter. Vi brinner för att förstå din situation och åstadkomma det bästa möjliga resultatet för dig.

Våra advokater och jurister arbetar främst med att tillvara ta dina intressen inom rättsområdena straffrätt, socialrätt, familjerätt och asylrätt. Vi har kontor i Uppsala och Gävle men åtar oss uppdrag över hela landet.

En av byråns advokater är en av landets ledande experter inom hedersrelaterad juridik och hjälper klienter inom flera rättsområden som exempelvis familjerätt, straffrätt och LVU. Byrån har därtill särskild kompetens som ombud i internationella familjerättsliga tvister samt som målsägandebiträde i brottmål med internationell anknytning.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att vi tillsammans ska undersöka hur vi kan hjälpa dig. Anlitar du oss viker vi inte från din sida!

Om Du är intresserad av praktik eller anställning hos oss, kontakta Frida Skoglund per e-post.