Vad är det för skillnad på advokater och andra juridiska rådgivare? För många är detta inte självklart, särskilt för privatpersoner. Vi tycker att skillnaden är viktig att känna till. Oavsett vem man är och vad man arbetar med kommer de allra flesta av oss någon gång i livet att behöva juridisk rådgivning, ofta inom området familjerätt. Därför sprider idag familjerättsadvokater denna film tillsammans med en informationstext, så att fler ska förstå vad man får endast när man anlitar en advokat. #väljenadvokatNew Adventure (Instrumental) performed by Paul Werner, licensed from Triple Scoop Music. ...
View on Facebook
Idag firar Advokatbyrån 8 år. ...
View on Facebook
Vi gratulerar Advokat Linn af Klinteberg som beviljats inträde i Sveriges advokatsamfund. ...
View on Facebook
Idag deltar flera av byråns medarbetare på Uppsals kvinnojours konferens om barns bästa i vårdnadstvister! ...
View on Facebook
Advokat Gunilla von Wachenfeldt föreläser i Göteborg i Zontas regi. Nej till våld mot kvinnor! I samarbete med UN Women, tjej- och kvinnojourer samt MÄN. ...
View on Facebook