Idag deltar flera av byråns medarbetare på Uppsals kvinnojours konferens om barns bästa i vårdnadstvister! ...

View on Facebook
·Share

email hidden; JavaScript is required

Advokat Gunilla von Wachenfeldt föreläser i Göteborg i Zontas regi. Nej till våld mot kvinnor! I samarbete med UN Women, tjej- och kvinnojourer samt MÄN. ...

View on Facebook
·Share

email hidden; JavaScript is required

Advokat Gunilla von Wachenfeldt föreläste igår för Integrationsforum om hedersrelaterat våld och förtryck m.m. I publiken satt bl.a. medarbetare från skola, kommun och socialtjänst. ...

View on Facebook
·Share

email hidden; JavaScript is required

3 months ago

Advokatbyrån Kronvall Skoglund Wachenfeldt AB

Igår föreläste advokat Gunilla von Wachenfeldt på Mölndals bibliotek på uppdrag av Zonta! ...

View on Facebook
·Share

email hidden; JavaScript is required

Vackra blommor till jurist Linn af Klinteberg från en tacksam klient! ...

View on Facebook
·Share

email hidden; JavaScript is required