Huvudsaklig inriktning
Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
Offentligt biträde och ställföreträdare i mål enligt LVU, LVM, LPT och LRV
Ombud och rättshjälpsbiträde i tvister om vårdnad, boende och umgänge
Offentligt biträde i ärenden om asyl, företrädelsevis barnärenden
Uppdrag som rättegångsbiträde och god man enligt föräldrabalken
Medlare i mål enligt Föräldrabalken

Erfarenhet
Föredragande vid Förvaltningsrätten i Uppsala 2008-2009
Biträdande jurist vid Advokatfirman Wiklund & Karlsson 2009-2011
Jurist vid Länsstyrelsen i Gävle 2012
Biträdande jurist och advokat vid Advokatbyrån Wiklund Skoglund Wachenfeldt 2012-2017
Advokat och delägare vid Advokatbyrån Kronvall Skoglund Wachenfeldt 2017-

Utbildning
Uppsala universitet, jur kand 2009
Helsingfors universitet, juridiska kurser ht 2007

Språk
Svenska
Engelska

Övrigt
Antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund 2014

Maila mig