Huvudsaklig inriktning
Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
Offentligt biträde och ställföreträdare i mål enligt LVU
Ombud och medlare i tvister om vårdnad, boende och umgänge
Ombud i internationella vårdnadstvister och Haag-ärenden
Uppdrag som bodelningsförrättare

Erfarenhet
Biträdande jurist vid Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB 2005-2010
Undervisat i socialrätt och familjerätt vid Högskolan i Falun 2008-
Biträdande jurist och advokat vid Advokatfirman Wiklund & Karlsson 2010-2012
Advokat och delägare vid Advokatbyrån Wiklund Skoglund Wachenfeldt 2012-

Utbildning
Uppsala universitet, jur kand 2005
Cambridge, examen Legal English 2009

Språk
Svenska
Engelska

Övrigt
Antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2011
Samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland, nationellt uppdrag inom heder
Samarbete med kvinnojourer och brottsofferjourer i Sverige
Anlitad föreläsare inom humanjuridik och om hedersrelaterat våld
Certifierad Cross-Border medlare för internationella familjetivster

Maila mig