Huvudsaklig inriktning
Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
Offentligt biträde och ställföreträdare i mål enligt LVU, LVM, LPT och LRV
Ombud i tvister om vårdnad, boende och umgänge
Offentligt biträde i asylärenden
Uppdrag som rättegångsbiträde och god man enligt Föräldrabalken
Medlare i mål enligt Föräldrabalken

Erfarenhet
Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Stockholm 2002-2004
Föredragande vid Förvaltningsrätten i Stockholm 2004-2006
Biträdande jurist vid Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB 2006
Biträdande jurist och advokat vid Advokatfirman Wiklund & Karlsson 2007-2012
Advokat och delägare vid Advokatbyrån Wiklund Skoglund Wachenfeldt 2012-

Utbildning
Uppsala universitet, jur kand 2002
University of Minnesota Law School, juridiska kurser ht 2001

Språk
Svenska
Engelska

Övrigt
Antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund 2010

Maila mig