Huvudsaklig inriktning
Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
Ombud och rättshjälpsbiträde i tvister om vårdnad, boende och umgänge
Offentligt biträde i asylärenden
Offentligt biträde och ställföreträdare i mål enligt LVU, LVM, LPT och LRV
Uppdrag som rättegångsbiträde och god man enligt föräldrabalken
Ombud i bodelningsärenden
Medlare i mål enligt Föräldrabalken

Erfarenhet
Föredragande på Förvaltningsrätten i Uppsala 2015-2016
Biträdande jurist på Advokatbyrån Kronvall Skoglund Wachenfeldt 2016-

Utbildning
Uppsala universitet, juristexamen 2016

Språk
Svenska
Engelska

Övrigt
Antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2020

Maila mig