Huvudsaklig inriktning
Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
Ombud och rättshjälpsbiträde i tvister om vårdnad, boende och umgänge
Offentligt biträde i asylärenden
Offentligt biträde och ställföreträdare i mål enligt LVU, LVM, LPT och LRV
Uppdrag som rättegångsbiträde och god man enligt föräldrabalken

Erfarenhet
Notarietjänstgöring vid Hudiksvalls tingsrätt 2019-2020
Beredningsjurist vid Hudiksvalls tingsrätt 2020
Biträdande jurist på Advokatbyrån Kronvall Skoglund Wachenfeldt 2020-

Utbildning
University of Illinois at Urbana-Champaign, Collage of Law 2016
Stockholms universitet, juristexamen 2018

Språk
Svenska
Engelska

email hidden; JavaScript is required